roku.

  
Śmiłowice herb

OGŁOSZENIA

9 grudnia 2016

Woda pitna

og_115 (54 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

30 listopada 2016

Pomoc w sytuacjach kryzysowych spowodowanych zimą

og_114 (49 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

30 listopada 2016

Spotkanie opłatkowe seniorów

og_113 (42 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

23 listopada 2016

Podziękowania

W październiku tego roku umieściliśmy na naszej stronie apel w sprawie pomocy dla Zuzi Nych. Okazało się że ze strony mieszkańców Śmiłowic był odzew. Poniżej zamieszczamy podziękowanie od jej bliskich.

W imieniu naszym a szczególnie Zuzi, chcemy Wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować. Dla nas jest to wielka rzecz, którą robicie. Wasza pomoc pokazuje, że są na tym świecie ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Wierzymy, że z Wami uda nam się pokonać wszystko!!!

Właśnie Wasze działania potwierdziły te słowa:
,,Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
Dante Alighieri

Mateusz i Kasia
og_104 (149 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

11 listopada 2016

Święto Niepodległości - wywieś flagę

161111sn (52 kB)
Jak to wszystko się zaczęło?

„Komendant Główny Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki. Dzień przyjazdu Komendanta oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Oczy całego Narodu zwrócone są na Wodza Polski walczącej, wskrzesiciela polskiego orężnego wysiłku, organizatora sił narodowych. Minęły czasy naszej ciężkiej podziemnej pracy” – napisali 10 listopada 1918 r. w odezwie członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej.

Na Dworcu Głównym w Warszawie 98 lat temu pojawił się marszałek Józef Piłsudski. Dzień później Rada Regencyjna największemu z twórców polskiej niepodległości przekazuje władzę nad wojskiem. Jeszcze tej samej doby z Polski zaczynają się wycofywać żołnierze niemieccy, a Polacy po 123 latach odzyskują pełną niepodległość.

Dzień później Marszałek przejmuje władzę nad wojskiem, a 14 listopada Rada Regencyjna powierza mu całość władzy zwierzchniej. Mimo że odzyskiwanie niepodległości to był proces, to jednak data 11 listopada została uznana za narodowe święto. Początkowo miało ono charakter ruchomy i przypadało na pierwszą niedzielę po tej dacie. Dopiero 23 kwietnia 1937 r. podniesiono jego rangę do święta państwowego i uchwalono w tym dniu dzień wolny od pracy. W zamyśle twórców uroczystości miały łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Po wojnie w czasach PRL i rządów komunistów święto stało się zakazane. Przywrócono je dopiero w 1989 r.

gmb

9 listopada 2016

Zbiórka liści

og_112 (36 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

9 listopada 2016

Spotkanie z mieszkańcami Rety

og_111 (42 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

9 listopada 2016

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Sołeckiej

161028spr1 (207 kB) 161028spr2 (250 kB) 161028spr3 (136 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

4 listopada 2016

Św. Mikołaj

og_110 (57 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

27 października 2016

Jesienna zbiórka liści

og_109 (40 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

25 października 2016

Pojemniki na popół

og_108 (159 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

21 października 2016

Porządek zebrania Rady Sołeckiej w Śmiłowicach
dnia 28.10.2016 r. godz. 1800

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 05.09.2016 r.
4. Ustalenia organizacyjne spotkania dzieci z świętym Mikołajem.
5. Ustalenia organizacyjne spotkania opłatkowego osób samotnych i seniorów.
6. Realizacja finansów sołeckich.
7. Informacje radnego.
8. Informacje sołtysa.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

20 października 2016

Zebranie Rady Sołeckiej

og_107 (32 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

17 października 2016

Już 22-24 października głosujemy na projekty
z Budżetu Obywatelskiego

16_bo (171 kB)
gmb

16 października 2016

Nie palcie proszę, w piecach śmieciami!

og_106 (88 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

4 października 2016

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej

gminny_2016 (131 kB)
REGULAMIN (kliknij)
Regulamin Festiwalu
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

4 października 2016

Zabawa Sylwestrowa

og_105 (51 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

30 września 2016

APEL O POMOC DLA ZUZI NYCH

og_104 (149 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

29 września 2016

Zebranie członków Spółki Wodnej

og_103 (48 kB)
Poniżej projekt statutu Spółki Wodnej (kliknij)
Projekt statutu Spółki Wodnej
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

24 września 2016

PROTOKOŁ Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE ŚMIŁOWICACH dnia 5 września 2016 r.

Zebranie otworzył Sołtys Jozef Świerczyna witając członków Rady Sołeckiej oraz przybyłych gości. Na zebraniu obecnych było 8 członków Rady. Zaproszono gości: przewodniczącą KGM panią Celinę Bubała oraz Pana Radnego Remigiusza Kusia. Sołtys odczytał proponowany porządek zebrania, który został przyjęty przez radnych. Pani sekretarz Rady po sprawdzeniu obecności stwierdziła prawomocność zebrania.

Następnie odczytano protokół z zebrania z dnia 28 lipca 2016 r. Zgłoszono następujące poprawki do protokołu:

 1. Zwiększone środki do inwestycji budżetu obywatelskiego w Śmiłowicach zostały przeniesione z poszczególnych okręgów Gminy nie tylko z sołectw.
 2. Uzupełniono brakujące nazwisko pani Krystyny Kołodziejczyk w komisji ds. konkursu najładniej zadbana posesja.
 3. Poprawiono datę terminu oddania inwestycji z budżetu obywatelskiego do końca września.

Po zmianach przegłosowano jednogłośnie poprawki oraz protokół z zebrania z dnia 28.07.2016 r.

Sołtys podziękował członkom Rady Sołeckiej za przygotowanie dożynek sołeckich a szczególnie paniom z KGW, Mariuszowi Babcowi za poświęcenie czasu na wożenie chętnych, a szczególnie dzieci dożynkowozem po sołectwie, Panu Radnemu za wystawę kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych, panom Orzechowskiemu i Kolarczykowi za sprawne rozwiązanie parkowania niemałej ilości samochodów oraz sponsorom.

W dyskusji na temat usprawnień na przyszłości zawnioskowano o wprowadzenie zakazu palenia papierosów pod namiotami, zwrócono uwagę na słabe nagłośnienie podczas wystąpień, wnioskowano o sprawniejsze przygotowanie miejsc siedzących dla zaproszonych gości.

W dalszej części Radni zajęli się omówieniem organizacji Dnia Sportu. Termin imprezy 11.09.2016 r godz. 1500. Poszczególnym osobom przydzielono wykonanie prac. Do organizacji Dnia Sportu czynnie włączyła się kierowniczka naszej świetlicy pani Wiesława Stawska.

Następnie przeszliśmy do punktu 6 porządku zebrania tj. realizacji inwestycji z budżetu obywatelskiego w sołectwie. Sołtys poinformował, że zakończenie i oddanie inwestycji za 2015 r. siłowni i placu zabaw powinno się zakończyć do końca września. Na dzień 21.09.2016 r. zaplanowano spotkanie mieszkańców w sprawie przedstawienia projektów z budżety na 2017 r. Głosowanie w sprawie przyjęcia projektów odbędzie się w dniach 22-24 października 2016 r. od godz 900 do 1600 w biurze Rady Sołeckiej lub przez Internet.

Informacje Radnego: od 1 września w świetlicy kierownikiem jest pani Wiesława Stawska zatrudniona w pełnym etacie na umowę o prace w systemie pięciodniowym od poniedziałku do piątku, bez jak dotychczas sobót. Odnowiono część elewacji na starym budynku po byłej szkole zniszczonym przez pseudo graficiarzy. Nadal oczekujemy na odpowiedz komisji ds. szkód górniczych odnośnie eksploatacji pokładów pod naszym sołectwem.

Informacje sołtysa: odnośnie realizacji budżetu sołectwa-realizowany zgodnie z założeniami RS. Z dożynek została kwota 534 zł, propozycja dofinansowania wycieczki dla mieszkańców na grzybobranie.

Następnie Sołtys poinformował:

 1. Zaczęto malowanie świetlicy, korytarza, punktu sanitarnego oraz biura RS. W dniu 27.09.2016 o godz 1700 będziemy gospodarzami wyjazdowej Sesji Rady Miasta Mikołowa.
 2. Złożenie wniosków na inwestycje w Sołectwie na 2017 r.
 3. Prace spółki wodnej na naszym terenie - wykonanie remontu melioracji dren polnych 90 mb. u rolnika pana Piotra Droba.

1 września tradycyjnie, jak co roku sołtys brał udział w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej w Paniowach. Sołtys poinformował, że mamy nowego przewoźnika dzieci do szkoły a świetlica szkolna przy ulicy Gliwickiej 102 czynna jest jak w roku ubiegłym.

Uwagi i zapytania członków Rady Sołeckiej: Pan Roman Kołodziej zadał pytanie na temat przesunięcia linii wysokiego napięcia na Recie Śmiłowickiej, sołtys odpowiedział, że nie ma żadnych informacji w tym temacie.

Na wniosek mieszkańców Sołtys zaproponował organizację wycieczki na grzybobranie do miejscowości Klekotna niedaleko Olesna połączona z pieczeniem kiełbasek przy stawach hodowlanych w miejscowości Kocury. Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek. Ustalono, że odpłatność od osoby wyniesie 15 zł. Zapisy do dnia 20.09.2016 r. u Sołtysa.

Przewodnicząca KGW pani Celina Bubała poinformowała, że Kolo Gospodyń Wiejskich obchodzi w tym roku 5 lat działalności po reaktywowaniu i na te okoliczność panie z KGW zapraszają członków RS na skromne obchody tej rocznicy. Uroczystość zaplanowano na dzień 22 października 2016 r. w budynku OSP.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady Sołeckiej Alina Dunia Kalisz

21 września 2016

Sesja Rady Miasta Mikołowa w Śmiłowicach

og_102 (65 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

16 września 2016

Ogłoszenie Firmy Remondis Górny Śląsk
w sprawie pojemników na popiół

og_101 (79 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

6 września 2016

Grzybobranie

og_100 (60 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

30 sierpnia 2016

Zebranie Rady Sołeckiej

og_99 (39 kB)

Porządek zebrania Rady Sołeckiej w Śmiłowicach w dniu 05.09.2016 r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 3. Odczytanie oraz przyjęcie protokół z zebrania RS z dnia 20.07.2016 r.
 4. Podsumowanie organizacji dożynek sołeckich
 5. Plan organizacji Dnia Sportu dnia 11.09.2016 r. godz. 1400
 6. Realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego z 2015 r.
 7. Informacje Pana Radnego
 8. Informacje sołtysa w tym realizacja z wykonania budżetu
 9. Wolne głosy i wnioski
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

25 lipca 2016

Zebranie Rady Sołeckiej

og_98 (66 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

12 lipca 2016

Dożynki Sołeckie

og_97 (53 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

10 lipca 2016

Konkurs na najlepszy wizerunek posesji

og_96 (75 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

20 czerwca 2016

Informacje w sprawie instalacji fotowoltaicznej

Informuję Mieszkańców sołectwa o możliwości zabudowy instalacji fotowoltaicznych (paneli słonecznych) na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 r.

og_95 (100 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

10 czerwca 2016

Spółka Wodna

og_94 (98 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

22 maja 2016

Dzień Dziecka

og_93 (69 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

19 maja 2016

Festyn Strażacki

16festyn (176 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

17 maja 2016

Turniej piłki nożnej

og_92 (74 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

17 maja 2016

Składka na Spółkę Wodną

og_91 (107 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

16 maja 2016

Zebranie KGW

og15 (45 kB)
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

15 maja 2016

Festyn strażacki

16festyn (104 kB)
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


11 kwietnia 2016

Zebranie Rady Sołeckiej

og_90 (55 kB)

Proponowany porządek zebrania Rady Sołeckiej w Śmiłowicach
15.04.2016 godz. 1600

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania - Pani Sekretarz
 3. Odczytanie oraz przyjęcie sprawozdań z zebrań z dnia 19.01.2016 r. i 19.02.2016 r.
 4. Informacje o realizacji założeń do projektów z funduszu obywatelskiego Pani Pełka i Pani Bubała.
 5. Informacja z działalności spółki wodnej gminy Mikołów.
 6. Informacja o realizacji założeń budżetu sołeckiego.
 7. Powołanie komisji przy Radzie Sołeckiej do konkursu wzorowo zadbanych posesji.
 8. Informacje Pana Radnego Remigiusza Kusia.
 9. Informacje Sołtysa.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

11 kwietnia 2016

Konkurs na najpiękniejszą zieleń w Gminie Mikołów w 2016 r.

16_konkurs_ogrod_01 (50 kB)

Piękne ogrody przydomowe, balkony i tarasy oraz zieleń towarzysząca zakładom pracy, firmom restauracjom, hotelom a u nas jeszcze gospodarstwom rolnym to na pewno jest specjalność większości Naszych Mieszkańców. W naszym sołectwie od dawna wyróżniamy pięknie zadbane posesje, dlatego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie MIEJSKIM i zgłaszanie w poszczególnych kategoriach pięknej zieleni SOŁECTWA ŚMIŁOWICE. ABY ZGŁOŚIC OGRÓD DO KONKURSU, NALEŻY WYPEŁNIĆ "KARTE ZGŁOSZENIA" DOSTĘPNĄ NA STRONIE bip.mikolow.euzakładka OCHRONA ŚRODOWISKA LUB POBRAC U SOŁTYSA.

SERDECZNIE PAŃSTWA ZACHĘCAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE, BO DZIEKI WASZEJ PRACY MAMY NAPRAWDĘ PIĘKNĄ ZIELEŃ W SOŁECTWIE.
W razie potrzeby służę Państwu DORADĄ I POMOCĄ
16_konkurs_ogrod_02 (78 kB)

Regulamin konkursu

16_konkurs_ogrod_reg_01 (190 kB) 16_konkurs_ogrod_reg_02 (224 kB) 16_konkurs_ogrod_reg_03 (48 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

6 kwietnia 2016

Wycieczka do Muzeum Chleba i Palmiarni

og14 (69 kB)
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

3 kwietnia 2016

Mapa zagrożeń

og_89 (51 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

31 marca 2016

Rodzina 500+

500+ (101 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

19 marca 2016

Komunikacja w okresie Świąt Wielkanocnych

og_88 (89 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

11 marca 2016

Ogłoszenie UM

og_87 (35 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

10 marca 2016

Zebranie KGW

og12 (69 kB)
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

29 lutego 2016

Dofinansowanie zadań z zakresu demontażu, transportu
i unieszkodliwiania azbestu

16azbest (176 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

28 lutego 2016

Przetarg na dzierżawę ziemi rolnej na Recie Śmiłowickiej

reta_przetarg01 (188 kB) reta_przetarg02 (229 kB) reta_przetarg03 (223 kB) reta_przetarg04 (101 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

5 lutego 2016

OSP - walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

og_02 (60 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


14 lutego 2016

Melioracja rowów

og_86 (50 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

13 lutego 2016

Informacja policji

og_85 (68 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

10 lutego 2016

Zebranie KGW

og11 (59 kB)
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

5 lutego 2016

Głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego

og_84 (54 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

29 stycznia 2016

PROPOZYCJA PORZĄDKU WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO W SOŁECTWIE ŚMIŁOWICE ZA 2015 ROK

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie praworządności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
 5. Odczytanie sprawozdania z działalności Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy Radzie Sołeckiej.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 7. Informacje dzielnicowego rejonu nr 6 sierżanta sztabowego Tomasza Jałowy.
 8. Informacja dzielnicowego Straży Miejskiej.
 9. Wystapienie Burmistrza miasta Mikołowa Pana Stanisława Piechuli.
 10. Przedstawienie ramowego hormonowego planu pracy na 2015 rok.
 11. Informacje kierownika spółki wodnej Gminy Mikołów Krzysztofa Rogalskiego.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

23 stycznia 2016

NASZ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Damski Śląski Strój Ludowy
Na liście projektów ma on numer: L8/1/2015

Koszt naszego projektu to 3 400 zł
projob01 (183 kB)
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

23 stycznia 2016

NASZ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną
Na liście projektów ma on numer: L8/2/2015

Koszt naszego projektu to 24 499 zł
projob02 (146 kB)
Irena Pełka

22 stycznia 2016

Zebranie wiejskie

og_83 (55 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

17 stycznia 2016

Smog

smog (103 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

12 stycznia 2016

Zebranie Rady Sołeckiej

og_82 (62 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

24 grudnia 2015

Wywóz śmieci w 2016 r.

og_78 (80 kB) og_79 (141 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

ARCHIWUM

Ogłoszenia 2015

Ogłoszenia 2014Jesteś

gościem na tej stronie
od 2 lutego 2013 r.


Reklama Reklama Reklama
Administrator strony

Copyright © 2013 gmb. All Rights Reserved.