roku.

  
Śmiłowice herb

AKTUALNOŚCI


24 grudnia 2016

Życzenia Świąteczne

2017_solectwo (99 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


20 grudnia 2016

Progi zwalniające na Recie

reta_progi (112 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


17 grudnia 2016

Chodnik przy ulicy Jesionowej

161212chodnik (81 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


14 grudnia 2016

Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Remizie OSP Śmiłowice

o spotkaniu Św. Mikołaja ze Śmiłowickimi dziećmi nadszedł czas na spotkanie z okazji świąt naszych seniorów oraz osób samotnych. 14 grudnia do sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Radny, Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich zaprosili na wspólne kolędowanie naszych mieszkańców oraz prezesa OSP w Śmiłowicach Dariusza Gaschi. Spotkanie poprowadził ksiądz Proboszcz.


Obecni byli, jak co roku Policjanci z Komendy Powiatowej. Tradycyjnie uczniowie szkoły podstawowej nr 8 w Paniowach wystawili przedstawienie jasełkowe, za które podziękowano im gromkimi brawami. Po podzieleniu się opłatkiem oraz składaniu życzeń świąteczno – nowo-rocznych poprosiliśmy naszych policjantów o parę słów na temat bezpieczeństwa na drodze, szczególnie wieczorami. Takich rad nigdy za wiele, ponieważ parę dni temu pod kołami samochodu zginęła starsza pani, mieszkanka Borowej Wsi. Panowie poza bardzo przydatnymi radami wszystkich obdarowali znakami odblaskowymi oraz złożyli nam serdecz-ne życzenia.


Panie z KGW częstowały naszych gości kawą, słodyczami, owocami oraz pysznym kołoczem. Na zakończenie Ks. proboszcz Antoni Cebula oraz Sołtys Józef Świerczyna złożyli wszystkim życzenia świątecz-no - noworoczne. I tak po paru godzinach w miłym i świątecznym klimacie zakończyliśmy nasze jasełkowe spotkanie.

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


9 grudnia 2016

Jakość wody w naszym sołectwie

1611_woda_01 (100 kB) 1611_woda_02 (90 kB) 1611_woda_03 (70 kB) 1611_woda_04 (144 kB) 1611_woda_05 (158 kB) 1611_woda_06 (51 kB) 1611_woda_07 (121 kB) 1611_woda_08 (97 kB) 1611_woda_09 (99 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


6 grudnia 2016

Mikołaj w Remizie OSP Śmiłowice

Tradycyjnie, jak co roku Świętego Mikołaja nasze dzieci witały w sali bankietowej budynku Ochotni-czej Straży Pożarnej. Wyczekiwanie rozpoczęliśmy pięknym występem gimnastyki artystycznej w wykonaniu naszej sympatycznej i bardzo uzdol-nionej Weroniki Krajwskiej. W dalszej części ksiądz Proboszcz Antoni Cebula poprowadził nasze spotkanie śpiewając z dziećmi piosenki na powitanie naszego gościa.

Wreszcie w asyście naszych strażaków ku zdumie-niu dzieci w drzwiach balkonowych sali pojawił się długo wy-czekiwany Św. Mikołaj z worem prezentów. Dziewięćdziesiąt dwoje dzieci z naszego sołectwa w wieku od 1 do lat 12 wzięło udział w spotkaniu. Najmłodsi na sali Karolinka Kuś oraz Bartoszek Boguszewski mieli okazję zrobić sobie sesję zdjęciową z Mikołajem po raz pierwszy. Mamy bardzo grzeczne pociechy, bo Św. Mikołaj bez wyjątku wszyst-kie obdarzył prezentami, dzieci dziękując śpiewały kolędy, mówiły wierszyki a odważniejsze pytały - czy za rok znowu zawita.

W tak miłej i niepowtarzalnej atmosferze nawet sołtys miał okazję zapoznać nowych mieszkańców oraz zamienic parę słów z dziećmi a przede wszystkim z ich rodzicami. To w dniu Św. Mikołaja widać jak nasze małe Sołectwo Śmiłowice rośnie w siłę. Jak się okazuje, przybywa nam mieszkańców, także tych najmłodszych.


(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


22 października 2016

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej

Tym razem mimo dobrego przygotowania wspaniałej formy oraz do tej pory szczęśliwych strojów sportowych zasponsorowanych przez członka Sołeckiej Rady Bogdana Kolarczyka miejsce poza podium.

22 października o godzinie 16.00 w hali sportowej MOSiRU w Mikołowie rozegrano kolejny XI turniej piłki siatkowej. Nasza drużyna pod wodzą Kazimierza Malejki i kierownika drużyny Michała Pietrzyka po wspaniałej i sportowej rywalizacji zajęła IV miejsce. W tym roku w turnieju udział wzięło siedem drużyn: Sołectwo Śmiłowice, Mokre I i Mokre II, Dzielnica Kamionka, Borowa Wieś I i Borowa Wieś II, Team Reta. Warto zaznaczyć że w roku ubiegłym zajęliśmy DRUGIE miejsce a wcześniej nawet nie zdobyliśmy punktu.

Obecnie Panowie mieszkańcy naszego Sołectwa poprzez solidne treningi szlifują formę i jak sami twierdzą efekt niedługo nadejdzie. Trzymamy kciuki za naszych. Wielkie dzięki Panowie za promowanie naszego Sołectwa.

XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej 161022siata (139 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


4 października 2016

Zabawa Sylwestrowa

og_105 (51 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

27 września 2016

Po raz pierwszy w historii Śmiłowic
wyjazdowa Sesja Radnych Rady Miasta Mikołowa
odbyła się w naszym Sołectwie

Przewodniczący Rady Miasta pan Michał Rupik wraz z Radnymi ustalili, że w tej kadencji sesje dotyczące sołectw i dzielnicy odbywać się będą na ich terenie. W dniu 27.09.2016r. po raz pierwszy w Śmiłowicach w budynku OSP, w naszym małym „domu kultury” o godz. 17.00 zadzwonił dzwonek na rozpoczęcie XXII Sesji Rady Miasta.

Tematem wiodącym podczas sesji między innymi było sprawozdanie z działalności jednostek pomocniczych. Sołtysi z Śmiłowic, Paniów, Borowej Wsi, Mokrego, Bujakowa oraz przewodniczący dzielnicy Kamionka przedstawiali swoje sprawozdania. (Sprawozdanie z Sołectwa Śmiłowice poniżej).

Dosyć licznie zebrani mieszkańcy mogli osobiście obserwować prace swoich wybrańców oraz najwyższych władz Gminy, jak również mogli zadawać pytania na interesujące ich tematy. Z ważniejszych tematów tych obrad należy wspomnieć o wypowiedzi Pana Burmistrza Stanisława Piechuli odnośnie inwestycji dotyczących naszego sołectwa. Nadmienił, że do budżetu na 2017 r. zostanie wprowadzony wniosek Rady Sołeckiej o dalszą rozbudowę ulicy Jesionowej. Mamy tu na myśli wybudowanie chodnika od ulicy Gliwickiej obok kościoła aż do cmentarza, wyposażenie ulicy w ławeczki oraz w latarnie uliczne po prostu taka ulica spacerowa.

Ponadto z naszego podwórka poruszono temat realizacji projektów obywatelskich, sprawy progów zwalniających na ulicy Reta Śmłowicka jak również drogi technologicznej do terenów budowlanych „Reta Siedlisko”.

Przewodniczący Rady oraz Pan Burmistrz podziękowali za umożliwienie przeprowadzenia wyjazdowej sesji oraz za gościnność.

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


13 września 2016

Informacja z działalności Rady Sołeckiej w Śmiłowicach w obecnej kadencji

Rada Sołecka w Śmiłowicach pracuje na podstawie Statutu Sołectwa Śmiłowice zatwierdzonego przez Radnych Rady Miasta Mikołowa. W obecnej kadencji Rada Sołecka, która jest organem opiniującym i doradczym pracuje w składzie dziesięcioosobowym. Jej przewodniczącym jest sołtys.

Skład Rady Sołeckiej:

Przewodniczący

- Józef Świerczyna

Członkowie

- Alina Kalisz-Dunia

- Krystyna Kołodziejczyk

- Krzysztof Gracyalny

- Mirosław Orzechowski

- Bogdan Kolarczyk

- Stefan Gierlotka

- Mariusz Babiec

- Mieczysław Pełka

- Roman Kołodziej

Realizujemy zadania, jakie na nas nakłada Statut Sołectwa, między innymi: w okresie sprawozdawczym odbywają się zebrania Rady Sołeckiej poszerzone o obecność mieszkańców zainteresowanych problematyką sołectwa oraz gminy. Raz w roku obowiązkowo zwołuje się wiejskie zebranie sprawozdawcze. Protokoły z zebrań przekazywane są do biura Rady Miasta oraz do wiadomości Pana Burmistrza. Koło Gospodyń Wiejskich działające przy radzie sołeckiej pomaga realizować założenia planu pracy w ciągu roku.

Podczas roku kalendarzowego zgodnie z przyjętym planem pracy organizujemy następujące spotkania oraz imprezy sportowe: w okresie ferii zimowych organizujemy turniej tenisa stołowego w sali sportowej szkoły podstawowej nr 8 w Paniowach, w świetlicy w budynku OSP odbywają się turnieje sportowe, gry planszowe oraz pomoc w nauce przez opiekuna świetlicy. Razem z OSP organizujemy festyn strażacko-sołecki z okazji święta strażaka, dzień dziecka, sportowe popołudnie, turnieje piłki nożnej między innymi o puchar sołtysa, co roku pieszą pielgrzymkę do Bujakowa, dożynki sołeckie, bierzemy udział festiwalu piłki siatkowej organizowanym przez MOSiR z niezłym skutkiem (ostatnio drugie miejsce), spotkanie dzieci z świętym Mikołajem, spotkanie opłatkowe dla osób samotnych oraz seniorów. Na terenie rekreacyjno-sportowym, na którym konserwację oraz utrzymywanie czystości i koszenie wykonujemy społecznie odbywają się rozgrywki sportowe: piłka nożna szóstek, siatkówka i koszykówka. W każdy czwartek tygodnia w godz. od 17.00 do 18.00 w biurze Rady Sołeckiej sołtys lub członek Rady Sołeckiej pełni dyżur, jednak większość spraw mieszkańcy załatwiają w terenie lub telefonicznie.

Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z władzami Gminy w celu rozwiązywania problemów naszych mieszkańców. Wzorowo układa się współpraca z panem Radnym Remigiuszem Kusiem, z dyrektor szkoły podstawowej Nr 8 panią Janiną Szołtysek, z zarządem OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich, panią kierownik filii biblioteki, księdzem proboszczem naszej parafii, oraz zarządem KS Strażak.

Nie wszystko idzie po naszej myśli, brakuje nam przedszkola, a niedługo i szkoły, dlatego że sołectwo w szybkim tempie się rozbudowuje i przybywa nam mieszkańców. Najlepiej to widać przy zapisach dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem wtedy mamy prawie 90-cioro dzieci od roku do lat 12-stu. W związku z trudną sytuacją finansową, jak to określa pan Burmistrz, wnioski na inwestycje, które składamy do budżetu miasta leżą "w zamrażarce" gminnej. Jesteśmy natomiast zadowoleni z możliwości inwestowania w projekty mieszkańców, na które pozwala nam budżet obywatelski, choć znowu małe sołectwo - skromne środki. Ponadto potrzebujemy remontów oraz budowy dróg, a szczególnie ulicy Reta Śmiłowicka, co woła o pomstę do nieba. Jednak jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieje, że i dla Śmiłowic Pan Burmistrz do końca kadencji część tych naszych wniosków zrealizuje.

Przewodniczący Rady Sołeckiej
Józef Świerczyna


12 września 2016

Niedzielne popołudnie na sportowo

11 września mieszkańcy Śmiłowic razem z całymi rodzinami w piękne niedzielne popołudnie zawitali na teren rekreacyjno sportowy. W tym dniu Sołtys, Pan Radny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka tradycyjnie, jak co roku zorganizowali sportowe popołudnie. Całość poprowadzili pani Wiesia kierowniczka tutejszej świetlicy, pan Bogdan i pan Mirek członkowie Rady Sołeckiej odpowiedzialni za sport. Wiodącą dyscyplina była piłka nożna. Z ciekawszych dyscyplin przygotowanych dla uczestników była jeszcze siatkówka gdzie reprezentacja Śmiłowic rozegrała mecz „międzypaństwowy” z reprezentacja Ukrainy. Panowie z Ukrainy pracują w Polskich firmach a miejsce zakwaterowania maja u nas.

Ponadto było wiele dyscyplin z nagrodami dla dzieci a punktem kulminacyjnym było przeciąganie liny pomiędzy radnymi Rady Sołeckiej a drużyna mieszkańców, niestety radni po ciężkiej walce musieli przyznać mieszkańcom wyższość. Żeby nikogo nie opuściły siły, panie z KGW częstowały chętnych, których nie brakowało, kiełbaską z rożna, różnymi napojami oraz słodyczami a wszystko to dla konsumentów było gratis. Najbardziej cieszy Sołtysa to że udało się kolejny raz „wyprowadzić" naszych szanownych mieszkańców z domów na łono natury i w piękny sportowy sposób spędzić kilka chwil bawiąc się razem. Kończąc serdecznie dziękuje wszystkim pomagającym w przeprowadzeniu tej imprezy.

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


20 sierpnia 2016

Dożynki w sołectwie Śmiłowice

Pierwsze w tym roku w gminie Mikołów odbyły się dożynki sołeckie w Śmiłowicach. Przy wyjątkowo ładnej pogodzie 20 sierpnia o godz. 16.30 mszą św. dziękczynną w naszym kościele zaczęliśmy świętowanie. Starostami dożynek byli państwo Izabela i Piotr Drob. Koronę dożynkowa w tym roku niosły nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich ubrane w nowe śląskie stroje.

Pan radny Remigiusz Kuś upiększył nasze dożynki swoją kolekcją zabytkowych pięknie odrestaurowanych traktorów. Jeden z nich wiózł w powozie zacnych zaproszonych gości na teren rekreacyjno-sportowy, gdzie odbyła się część artystyczna. Tradycyjnie jak co roku w konkursie na najładniej zadbane posesje dyplomy oraz upominki wręczyli pan burmistrz i radny. Z okazji dożynek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ręce Sołtysa przesłał pismo z podziękowaniami dla rolników.

list_ministra_dozynki (163 kB)

Swoje stroje i rynsztunek bojowy zaprezentowało również Bractwo Rycerskie Herbu Lis, które swoją siedzibę ma w budynku dawnej szkoły. Byliśmy mile zaskoczeni bardzo wysoką frekwencją osób z sąsiednich miejscowości. Można spokojnie stwierdzić, że takie spotkania łączą ludzi, a dzięki naszym rolnikom w roku następnym również się spotkamy.

Jak zawsze organizatorzy zadbali o poczęstunek śląskim kołoczem oraz grochówką ze strażackiego kotła. Przy pięknych rytmach muzyki mieszkańcy bawili się tylko do północy, bo rano nasze panie jechały do Piekar na pielgrzymkę.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Rady Sołeckiej, panu radnemu Remkowi Kuś, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, naszym strażakom na czele z naczelnikiem Henrykiem Kamińskim oraz naczelnemu redaktorowi strony sołeckiej panu Grzegorzowi Bubała za wszechstronną pomoc .

(Fotoreportaże są dostępne w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


7 sierpnia 2016

Podziękowania dla śmiłowickich strażaków

sdm_podziekowanie (122 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Dariusz Gaschi


6 sierpnia 2016

PROTOKÓŁ
Z zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiłowice
w dniu 28 lipca 2016 r.

160728_rs1 (191 kB) 160728_rs2 (182 kB) 160728_rs3 (117 kB)
Sekretarz Rady Sołeckiej
Alina Kalisz-Dunia


31 lipca 2016

Najładniejsze posesje naszego Sołectwa

16ogr_pr (89 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


29 czerwca 2016

Harmonogram wywozo odpadów od 1 lipca do 30 listopada 2016 r.

Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


27 czerwca 2016

Po raz kolejny Pielgrzymi ze Skoczowa zawitali do Śmiłowic

27 czerwca 2016 roku o godzinie 11.30 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej remizie OSP Pielgrzymów ze Skoczowa. Tradycją stało się, że od 16 lat Pielgrzymi ze Skoczowa, idąc na Jasną Górę ze swoim proboszczem, na mapie swojej trasy między innymi wyróżnili naszą miejscowość - Sołectwo Śmiłowice. Ks. proboszcz Antoni Cebula, Sołtys Józef Świerczyna, naczelnik OSP Henryk Kamiński oraz mieszkańcy naszego małego Sołectwa, a szczególnie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz nasi strażacy z OSP z wielka sympatią witają tak zacnych gości na poczęstunku i krótkim wypoczynku po trudach przebytej trasy. W tym roku na etapie do Śmiłowic pogoda naszym miłym pielgrzymom wyjątkowo sprzyjała. Po poczęstunku, krótkim wypoczynku oraz chwilach miłych wspomnień z 16 lat, Pątnicy przeszli do naszego kościółka na mszę świętą a następnie w dalsza drogę. Życzymy wszystkim dobrej, bezpiecznej dalszej drogi. Warto zaznaczyć, że w tym roku wśród pielgrzymów była spora grupa sympatycznych młodzieńców, z czego był dumny skoczowski Ks. proboszcz.

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


4 czerwca 2016

Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka

Trochę później, bo w sobotę 4 czerwca, ale za to przy pięknej pogodzie, w Śmiłowicach zorganizowano dzieciom spotkanie z okazji ich święta. Na terenie szkoleniowym za remizą OSP Rada Sołecka, Pani Wiesia opiekunka świetlicy, KGW, nasi strażacy oraz Pan Radny Remigiusz Kuś wspólnymi siłami przygotowali program zabawy naszym milusińskim. Spotkanie rozpoczęliśmy od pokazu bojowego oraz prezentacji sprzętu przez naszych druhów z OSP. Na kolorowo ustrojonym przez panią Wiesie terenie pan Mirek wraz z rodzicami prowadzili gry i zabawy nagradzane słodyczami i dyplomami. Największą atrakcją nie tylko dzieci, ale również rodziców była przejażdżka wozem dożynkowym Pana Radnego po terenach typowo rolniczych, gdzie na polach uprawiane są zboża i inne płody rolne. Mali wycieczkowicze mogli poznać jak wygląda na polu uprawa pszenicy, kukurydzy, żyta, pszenżyta, owsa, ziemniaków, gryki i bobiku. Sołtys oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o smakołyki oraz poczęstunek dla naszych dzieci i ich rodziców. Na koniec trudno było się dzieciom rozstać, ale zostały zapewnione, że za rok będzie tak samo a może jeszcze ładniej. I tak zakończyliśmy Dzień Dziecka 2016.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SOŁTYS KIERUJE DO WSZYSTKICH, KTÓRZY POMOGLI W PRZYGOTOWANIU I POPROWADZENIU TEJ IMPREZY.
(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

28 maja 2016

Strażacy mieszkańcom

Jak co roku z okazji Miesiąca Przeciwpożarowego w dniu 28 maja strażacy wraz z Radą Sołecka zorganizowali wielki Festyn Strażacki. Pogoda w tym dniu była wspaniała, co wpływało na dobre humory biesiadników. Przy pięknych rytmach orkiestry mieszkańcy bawili się prawie do północy. Strażacy jak zawsze ugotowali wspaniała grochówkę w kuchni polowej, którą nasze druhny częstowały wszystkich chętnych - nie zabrakło nikomu. Organizowanie takich imprez przez stowarzyszenia działające na terenie sołectwa bardzo jednoczą mieszkańców nie tylko naszego sołectwa, ale również przyjezdnych z innych części naszej gminy a nawet z poza granic naszego kraju.

Nie zapomniano również o naszych najmłodszych. pani Wiesława opiekunka naszej Sołeckiej Świetlicy oraz orkiestra przygotowali dla nich specjalny program zabawy, a prezes OSP zapewnił im zamki dmuchane, skocznie i inne atrakcje. Dziękujemy naszemu redaktorowi strony internetowej Grzegorzowi Bubała za utrwalenie ciekawych momentów imprezy i zamieszczenie ich na stronie OSP.

DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNYM FESTYNIE STRAŻACKIM
(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Józef Świerczyna


22 maja 2016

Sportowa niedziela

Piękna niedzielna pogoda zachęciła naszych mieszkańców do sportowego spędzenia popołudnia. Na terenie rekreacyjno - sportowym Radny, panie z KGW oraz sołtys z Radą Sołecką zorganizowali oraz zasponsorowali turniej piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych. W rozgrywkach udział wzięło prawie 60 osób. Zwycięzcom wręczony został puchar Rady Sołeckiej oraz dyplomy i nagrody rzeczowe, a panie z KGW częstowały wszystkich chętnych kiełbaską z rożna. Po odprawieniu popołudniowej Mszy Św., na której był udzielany sakrament chrztu świętego, dwóm naszym parafianom, co warto zaznaczyć dwa chrzty w naszej parafinie niespotykane od niepamiętnych lat, dołączył Ks. proboszcz Antoni Cebula. Serdecznie dziękuje Paniom z KGW a szczególnie przewodniczącej Celinie Bubała, strażakom z naszej OSP, Panu Radnemu oraz wszystkim członkom Rady Sołeckiej za sponsorowanie spotkania oraz pomoc w organizacji.

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

21 maja 2016

Bezpieczne przejście przez ulicę Jana Kawalca

Obowiązkiem Sołtysa, Radnego jak i Rady Sołeckiej jest między innymi dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Po zrealizowaniu wniosku o wykonanie barierek wzdłuż ulicy Gliwickiej, co znacznie poprawiło bezpieczeństwa naszych mieszkańców a szczególnie dzieci dojeżdżających do szkoły w Paniowach, zwróciliśmy się z następnym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wytyczenie i oznakowanie bezpiecznego przejścia przez ul. Kawalca. Obecnie przejście mamy oznakowane a korzystającym z tego przejścia pieszym jak i rowerzystom mimo wszystko radzę ażeby przed wejściem na pasy upewnić się czy nikt nie nadjeżdża z lewej i prawej strony.

Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

19 maja 2016

Projekt z Funduszu Obywatelskiego

Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką powstanie przy ulicy Jana Kawalca. Jest to projekt z Funduszu Obywatelskiego Państwa Ireny i Mieczysława Pełki, za co Im bardzo dziękujemy. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu pismo skierowane do Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na powiększenie przyznanego terenu jeszcze o paręnaście metrów i o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego z adnotacją, jako teren REKREACYJNO - SPORTOWY DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA Śmiłowice.

16fo01 (113 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

27 kwietnia 2016

Zmiana zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta

Informuję mieszkańców że na Sesji Rady Miasta w dniu 26.04.2016 r. Radni przyjęli uchwałę nr 75/2016 oraz 76/2016 w sprawie zmian zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul Reta Śmiłowicka I i w rejonie ui. Reta Smiłowicka II. Z treścia uchwał można sie zapoznac u Sołtysa lub w Radzie Miasta Mikołowa.

160427reta1 (147 kB) 160427reta2 (124 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

27 kwietnia 2016

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

160415prot01 (188 kB) 160415prot02 (188 kB) 160415prot03 (178 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

24 kwietnia 2016

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOŁECTWA ŚMIŁOWICE

Z radością witamy początek może nie za ciepłej, ale za to pięknej wiosny i dlatego chcę Państwa zachęcić do spacerów po naszym zielonym sołectwie. Na terenach rekreacyjno sportowych na Recie i w centrum dla naszych milusińskich mamy przygotowane place zabaw, został wymieniony piasek w piaskownicach, w trosce o nasze maleństwa wymieniliśmy jedno siedzisko na tak zwany „pampers” po to ażeby maleństwa mogły też bezpiecznie korzystać z huśtawki. Ponadto wzdłuż ogrodzenia zostały usunięte stare topole i alergikom nie będą już przeszkadzać. Obiekty sportowe są wykoszone i zachęcam do uprawiania sportu.

Po długim oczekiwaniu będzie oznaczone przejście przez ulicę Kawalca zaraz za nowymi barierkami z ulicy Gliwickiej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów korzystających z chodnika od strony Państwa Ciszewski.

W trakcie realizacji są projekty z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO zgłoszone przez mieszkańców z ul. Kawalca Panią Irenę Pełka - siłownia i plac zabaw oraz Przewodnicząca KGW Panią Celinę Bubała - stroje Śląskie. Świetlica Sołecka czynna jest od poniedziałku do soboty i Pani Wiesia zaprasza na atrakcyjne i miłe spędzanie czasu nie tylko dzieci i młodzieży, ale również rodziców, dziadków i babcie.

Obecnie kończy się cykl turnieju skata sportowego organizowanego dla wszystkich chętnych przez OSP, a puchar tradycyjnie funduje Prezes OSP Darek Gaschi.

Działające prężnie Koło Gospodyń Wiejskich prowadzone przez Panią Celinę zaprasza na spotkania, wycieczki i inne atrakcje kulinarne organizowane dla Pań i Panów przez cały rok.

W maju zapraszamy Państwa na obchody miesiąca przeciwpożarowego - 3 Maja zapraszamy na mszę św. godz. 1430 w intencji strażaków, natomiast 28 maja strażacy zapraszają mieszkańców na WIELKI STRAŻACKI FESTYN z super orkiestrą oraz z poczęstunkiem tradycyjną grochówka gotowana przez samego PREZESA. Natomiast w dniu 22 maja na teren rekreacyjno sportowy zapraszamy mieszkańców na turniej PIŁKI NOŻNEJ sponsorowany przez RADNEGO, SOŁTYSA oraz RADĘ SOŁECKA z nagrodami i poczęstunkiem.

Dzień dziecka dla naszych pociech zorganizujemy tradycyjnie z naszymi strażakami i KGW na terenie za remizą 4 czerwca w sobotę.

W związku z odłączeniem się od Rejonowego Związku Spółki Wodnej Czerwionka - Leszczyny, co łączy się z naszą korzyścią finansową informujemy ze można już dokonywać wpłat należności u Sołtysa - stawki bez zmian. Na koniec proszę o PORZĄDKI WIOSENNE WOKÓŁ SWOICH POSESJI, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

5 kwietnia 2016

Turniej Piłki Siatkowej

W sobotę 2 kwietnia 2016 r. w Hali Sportowej MOSiR rozegrany został X Turniej Piłki Siatkowej. Uczestniczyły w nim reprezentacje sołectw Mokre, Borowa Wieś, Śmiłowice i Kamionka, którą reprezentowały aż dwie drużyny. Podczas finału drużyna Śmiłowic uległa Kamionce I, zaś Tomasz Malejka powtórzył wynik poprzedniego turnieju i został najlepszym atakującym.

Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej Turniej Piłki Siatkowej
Mirosław Orzechowski
Rada Sołecka


26 marca 2016

Życzenia Wielkanocne

2016wielkanoc (88 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

26 marca 2016

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

prot01 (111 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

20 lutego 2016

PODZIAŁ FINANSÓW W KWOCIE 16 211,00 zł
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SOŁECTWA ŚMIŁOWICE NA 2016 r.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne dla seniorów oraz osób samotnych

kwota 2 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich

kwota    600 zł

Piesza wycieczka mieszkańców do Bujakowa

kwota    500 zł

Dzień sportu

kwota    800 zł

Dzień dziecka

kwota    600 zł

Świetlica sołecka

kwota    700 zł

Działalnosc statutowa OSP Śmiłowice

kwota 1 000 zł

Dożynki Sołeckie

kwota 5 200 zł

Spotkanie dzieci z okazji Św. Mikołaja

kwota 2 200 zł

Wycieczka mieszkańców na grzybobranie

kwota    511 zł

Wydatki administracyjno-biurowe sołectwa

kwota    500 zł

Wydatki bieżące Sołectwa w tym Jubileusze

kwota 1 600 zł

Razem

          16 211 zł

Rada Sołecka dopuszcza możliwość zmian w planie finansowym w trakcie roku budżetowego w zależności od zaistniałych potrzeb.
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

11 marca 2016

Życzenia

Z okazji Dnia Sołtysa serdeczne życzenia składają ci Józku mieszkańcy Śmiłowic!
ds (40 kB)
gmb

24 lutego 2016

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORAZ IMPREZ INTEGRACYJNYCH
I SPORTOWYCH W SOŁECTWIE ŚMIŁOWICE W 2016 roku

 1. W okresie ferii zimowych turniej tenisa stołowego sala sportowa szkoła Paniowy.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich-realizacja planu pracy przyjętego przez zarząd na 2016 r.
 3. Świetlica sołecka - turnieje sportowe, gry planszowe, oraz pomoc w nauce-zajęcia zgodnie z harmonogramem opiekuna świetlicy na 2016 r.
 4. Festyn strażacki dla mieszkańców 28 maj-organizatorzy OSP, KGW, RS.
 5. Dzień dziecka-spotkanie integracyjne, teren za remizą w razie niepogody sala OSP. Czerwiec, organizatorzy radny, OSP, KGW, RS.
 6. Turniej piłki nożnej sponsorowany przez radnego, sołtysa, członków RS teren rekreacyjno-sportowy sierpień.
 7. Rowerowa wycieczka malowniczymi ścieżkami leśnymi w sołectwie zakończona ogniskiem u Krzyśka - wrześień.
 8. Otwarty dzień sportu - wrzesień gry, zabawy, rozgrywki sportowe – piłka nożna, siatkówka, teren rekreacyjno-sportowy przy ul Gliwickiej 102., Organizatorzy pan radny, RS, KGW.
 9. Piesza pielgrzymka do Bujakowa, organizatorzy - Rada Parafialna, RS, KGW.
 10. Dożynki Sołeckie - 20 sierpień - teren rekreacyjno - sportowy przy ul Gliwickiej 102, organizatorzy pan radny, starostowie, RS, OSP, KGW.
 11. Udział drużyny w Sołeckim Festiwalu Piłki Siatkowej – organizator M.O.S.i R.
 12. Spotkanie dzieci z Św. Mikołajem-organizator, R.S, KGW, i OSP.
 13. Spotkanie opłatkowe seniorów oraz osób samotnych-organizator RS, KGW.
 14. Wycieczka na grzybobranie-wrzesien-październik.
 15. Teren rekreacyjno-sportowy, rozgrywki sportowe-piłka nożna szóstek, siatkówka, koszykówka, w ciągu całego roku, opiekun świetlicy.
Rada sołecka ustaliła, że jest to harmonogram ramowy planu pracy,
do którego w ciągu roku można wnosić poprawki.
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

24 lutego 2016

Podział przyznanych środków finansowych
w kwocie 16.211,00 zł na działalność statutową
w Sołectwie Śmiłowice

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 administracja publiczna

kwota  1 000,00 zł

Dział 926 rozdział 92695 § 4210 kultura fizyczna i sport

kwota  1 000,00 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 rolnictwo łowiectwo

kwota  2 000,00 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 rolnictwo i łowiectwo

kwota  2 500,00 zł

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 turystyka

kwota  1 021,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 administracja publiczna

kwota  2 800,00 zł

Dział 750 rozdział 75022 § 4010 administracja publiczna

kwota  5 890,00 zł

 

Razem

 

kwota 16 211.00

Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

20 lutego 2016

Podziękowanie

Z radością informujemy, że oba śmiłowicke projekty obywatelskie uzyskały wystarczającą ilość głosów i będą realizowane.

16projob01 (53 kB)

Serdecznie dziękujemy wszystkim Śmiłowiczanom, którzy zagłosowali na nasze projekty. Cieszy nas to, że są osoby którym zależy na dobrym wizerunku naszego Sołectwa jak i na bezpieczeństwie i dobru naszych dzieci.

Celina Bubała i Irena Pełka

1 lutego 2016

Sprawozdanie z Wiejskiego Zebrania Sprawozdawczego w Sołectwie Śmiłowice za rok 2015

Zebranie rozpoczęto o godzinie 17:00. Sołtys Józef Świerczyna na wstępie powitał wszystkich przybyłych mieszkańców, szczególnie nowych, pana Burmistrza Stanisława Piechulę, Przewodniczącego Rady Miasta Michała Rupika, Radnego Remigiusza Kusia, przedstawicieli Policji, Komendanta Staży Miejskiej, księdza Proboszcza Antoniego Cebulę, przewodniczącego Spółki Wodnej Krzysztofa Rogalskiego, Prezesa OSP Śmiłowice Dariusza Gashi, Prezesa Klubu Sportowego "Strażak" Piotra Tabackiego oraz Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Celinę Bubała. Następnie Sołtys odczytał porządek zebrania wiejskiego wcześniej przedyskutowanego na zebraniu Rady Sołeckiej. Porządek zebrania dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. Porządek zebrania został jednomyślnie przegłosowany przez wszystkich obecnych na zebraniu. Listę obecnych na zebraniu załączono do protokołu jako załącznik nr 2. W związku z tym, że na zebraniu było obecnych tylko 36 mieszkańców Śmiłowic, pan Sołtys postanowił przedstawić plan działania Rady Sołeckiej bez wymaganego w tej części zebrania quorum. Nastąpiło odczytanie Sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Śmiłowicach w roku 2015.

Sołtys w imieniu całej Rady poinformował, że udało nam się zrealizować ogrom spraw, które zostały zaplanowane na początku 2015 roku, poprzez działania wszystkich członków Rady. Sprawozdanie jest dołączone do protokołu jako załącznik nr 3. Pan Sołtys podziękował za pomoc w realizacji tego rozbudowanego planu członkom Rady oraz współpracującej z Radą Przewodniczącej KGW pani Celinie Bubała i Prezesowi OSP Dariuszowi Gashi. Pani Bubała odczytała sprawozdanie Roczne z działalności Koła Gospodyń Wiejskich i przedstawiła wykonane przez Koło zamierzenia i plany sprzed roku.

Wystąpienie Burmistrza Mikołowa pana Stanisława Piechuli

Pan Burmistrz przedstawił zebranym, że na bieżąco zajmuje się sprawami dotyczącymi mieszkańców poszczególnych sołectw i odbywa wiele indywidualnych spotkań z mieszkańcami, aby osobiście poznawać ich problemy. W ubiegłym roku udało się uregulować stan prawny wszystkich Sołtysówek. Nasza Sołtysówka została oddana pod zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej za zgodą Rady Sołeckiej.

Wystąpienie policjantów oraz komendanta Straży Miejskiej

Dzielnicowy rejonu nr 7 /Śmiłowice/ Policji Powiatowej w Mikołowie mł. aspirant Tomasz Jałowy przedstawił stan bezpieczeństwa w naszym sołectwie, jako najbardziej Bezpieczny ze wszystkich mikołowskich sołectw. W zeszłym roku miały miejsce tylko 2 incydenty - kradzież w firmie przy ul. Gliwickiej oraz czyn chuligański: uszkodzenie pojazdu. Dzielnicowy poinformował mieszkańców, że znane mu są przypadki chuligańskich libacji na terenie przy budynku byłej szkoły przy ul. Gliwickiej 102. Osoby, które tam przesiadują, piją alkohol i zaczepiają mieszkańców były już kilkakrotnie ukarane mandatami, jednak taka represja na nich nie działa i pan dzielnicowy rozważa konieczność skierowania sprawy do sądu. Dzielnicowy zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby telefonować do Komendy w Mikołowie lub na numer alarmowy i informować, jeżeli dzieje się coś niepokojącego. Policja korzysta nawet z takich anonimowych informacji przy wykrywaniu sprawców przestępstw. Naczelnik Wydziału Prewencji st. aspirant Krzysztof Czech zapytał mieszkańców czy czują się bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania. Poinformował też, że na poziomie powiatu będą tworzone mapy zagrożeń w poszczególnych miastach na podstawie informacji otrzymanych od mieszkańców oraz ze statystyk policyjnych. Pan Sołtys podziękował policjantom za uczestnictwo w grudniowym spotkaniu z seniorami, gdzie pouczono osoby starsze o sposobach działania przestępców, m.in. wyłudzaniu pieniędzy oraz o bezpieczeństwie na drogach szczególnie wieczorami i w terenach niezabudowanych. Komendant Straży Miejskiej pan Łuczyk potwierdził, że okolica jest bezpieczna, jedyny problem to chuligańskie wybryki na terenie dawnej szkoły i na cmentarzu.

Ciąg dalszy sprawozdań

Następnie Sołtys odczytał Harmonogram Spotkań oraz Imprez Integracyjnych i Sportowych w Sołectwie Śmiłowice na rok 2016. Program jest bardzo bogaty. Został dołączony do protokołu, jako załącznik nr 4. Harmonogram przyjęto jednogłośnie w głosowaniu.

Następnie głos zabrał ks. Proboszcz, który podziękował za życzliwość mieszkańców i jak zwykle potwierdził, że jest pozytywnie nastawiony do współpracy z Radą Solecką i mieszkańcami.

Kierownik Spółki Wodnej Krzysztof Rogalski stwierdził, że Spółka znajduje się w okresie przejściowym, ponieważ rozpoczęto starania o odłączenie się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce - Leszczynach. Ustalono, że odłączenie się ze struktur RZSW wpłynie pozytywnie na wykonywanie zadań statutowych Spółki. Obniżą się koszty własne i więcej finansów będzie przeznaczone na melioracje rowów. Pan Rogalski prosi mieszkańców o zgłaszanie do Sołtysa miejsc zalewowych, szczególnie powstałych po burzach.

Pani Celina Bubała odczytała plan pracy KGW na 2016 r. Jak w latach ubiegłych planowane są comiesięczne spotkania członkiń KGW. Panie oferują swoją pomoc przy organizacji Dożynek Wiejskich, wykonanie kotylionów i korony dożynkowej oraz pomoc w organizacji Dnia Dziecka. W kwietniu i wrześniu planują zorganizowanie wycieczek. Panie mają nadzieję, że zaprezentują się na Dożynkach Soleckich w nowych strojach regionalnych, kupionych za pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Pod koniec roku, w listopadzie i grudniu KGW bierze udział w organizacji Mikołaja dla dzieci, Spotkania opłatkowego dla seniorów, wspólnego kolędowania, organizuje zabawę karnawałową oraz bierze udział w Festiwalu Moczki i Makówek.

Apel Sołtysa do mieszkańców

Sołtys prosi o skrupulatne przestrzeganie niewielkiej opłaty na rzecz Spółki Wodnej, aby zapewnić ciągłość środków na realizację jej zadań. Jest to przede wszystkim bieżące utrzymywanie w czystości okolicznych rowów, żeby zapobiegać podtapianiu przyległych terenów. Następnie odbyło się glosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Za przyjęciem opowiedziało się 100 % zebranych mieszkańców.

Wolne głosy

W wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy kierowali pytania do Pana Burmistrza Stanisława Piechuli. Pan Mieczysław Pełka rozpoczął od pytań, dlaczego niektóre pytania kierowane do pana burmistrza na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2015 r. pozostały bez odpowiedzi? Chodzi o pytania dotyczące: placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, remontu cmentarza komunalnego, wydawania pozwoleń na budowę zbiorników bezodpływowych przy nowo oddawanych budynkach, przerwach w dostawie wody dla mieszkańców w czasie, kiedy jest zanik napięcia, przeznaczenia budynku po byłej szkole i propozycji otwarcia tam np. przedszkola, dlaczego ZIM narzuca bardzo wysokie wymagania podczas podłączenia się do kanalizacji i dlaczego narzuca się wykonanie przyłącza z rur kamionkowych. Burmistrz rozpoczął odpowiedzi na zadane pytania od tego, że niestety nie wystarcza pieniędzy na wszystkie propozycje mieszkańców. Pieniądze z kasy miasta obsługują wszystkie sołectwa i centrum miasta a obecnie najważniejszym problemem jest naprawa mostu przy ul. Katowickiej, bo grozi on zawaleniem i tam zostały przekazane środki. Burmistrz poinformował mieszkańców, że 2015 r. jest pierwszym rokiem, gdzie miasto nie zaciągnęło kredytu na działania bieżące. W latach ubiegłych zostały zaciągnięte kredyty, które obecnie trzeba spłacać. Mikołów jest jednym z najbogatszych miast w Polsce z wysokim dochodem na jednego mieszkańca, ale jednocześnie z bardzo wysokimi kosztami na wydatki na jednego mieszkańca. Burmistrz zmniejszył wydatki miasta poprzez zmniejszenie administracji, zmniejszenie kosztów utrzymania placówek oświatowych w tym szkół, przedszkoli i żłobków. Po analizie kosztów okazało się, że Mikołów jest jednym z 10 miast w Polsce, gdzie najwięcej wydaje się na placówki oświatowe, mamy basen, kilka boisk, szkoły i przedszkola w centrum i w prawie każdym sołectwie. Urzędnicy wyliczyli potrzeby miasta na kwotę 200 mln zł a do dyspozycji w tym roku mamy 10 mln i tylko tyle możemy wydać na inwestycje (spora kwota została w tym roku przeznaczona na rozbudowę szkoły na Kamionce).

Na pretensje pana Pełki dotyczące braku odpowiedzi na zadawane pytania, pan Burmistrz odpowiedział, że nie został on zaznajomiony z tymi pytaniami i być może zapomniał o niektórych z nich, kiedy były zadawane na zebraniach. Na przyszłość prosi, aby wszystkie pytania zostały wysłane na pocztę Urzędu, a wtedy na pewno na nie odpowie. Następne pytanie dotyczyło przetargów organizowanych przez Urząd na drobne inwestycje w Gminie. Burmistrz wyjaśnił, że procedury przetargowe, dotyczące każdego remontu, nieważne czy małego, czy dużego są jednoznaczne i nie może stosować ich wybiórczo, bo było by to niezgodne z prawem.

Pan Pełka pytał dalej: Jakie ilości wody zakupuje ZIM, a ile mamy z ujęć własnych? Ile kosztuje nas kubik wody zakupionej, a ile z ujęcia własnego, jakie jest zadłużenie odbiorców wody, ile gospodarstw korzysta z kanalizacji? Pytania były podyktowane troską o ogromne koszty wody, które płacą mieszkańcy i czy jest możliwość obniżenia tych kosztów. Pan Burmistrz odpowiedział, że jakiś czas temu był robiony audyt Zakładu Inżynierii Miejskiej, aby dokładniej przeanalizować koszty wody i kanalizacji dla mieszkańców. Rzeczywistość jest jednak niezmienna. Wysokie koszty wynikają z bardzo rozbudowanej sieci kanalizacyjnej oraz z kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na jej budowę. Burmistrz powiedział, że Urząd dopłaca do wody dla miasta kwotę 8 mln rocznie. Obniżenie ceny kanalizacji było by możliwe wyłącznie po podłączeniu wielu nowych domów. Wtedy koszty eksploatacji mogłyby się zmniejszyć.

Następne pytania mieszkańców dotyczyły ZGLu. Jakie jest zadłużenie mieszkańców za niepłacenie czynszu w ZGL. Ile wynosi stawka odtworzeniowa opłat czynszowych. Jak wygląda sprawa termomodernizacji budynków z zasobów ZGL. Na te pytania odpowiedział Przewodniczący Rady Miasta pan Michał Rupik. Oświadczył on, że wszystkie informacje dotyczące ZGLu są dostępne w Urzędzie, to samo dotyczy kosztów ZIMu. Są to informacje dostępne i nie warto marnować czasu spotkania na coś, co można indywidualnie sprawdzić. Mieszkaniec pan Brzozowski zapytał jak zostanie wykorzystany budynek po byłej szkole oraz czy zostanie tam zainstalowany monitoring do czasu podjęcia decyzji. Odpowiedzi udzielił Prezesa Klubu Sportowego "Strażak". W budynku szkoły na pierwszym piętrze znajduje się biuro i magazyn ze sprzętem sportowym należący do Klubu sportowego "Strażak", a drugie piętro oddano do dyspozycji Bractwu Rycerskiemu "Lis". Budynek jest więc zagospodarowany i w tej chwili nie ma potrzeby decydowania o ewentualnym przekształceniu. Sołtys dodał, że parter jest wykorzystywany jako zaplecze gospodarcze podczas imprez wiejskich.

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski dla Śmiłowic wynosi 27 974 zł. Mieszkańcy pytali dlaczego nasze sołectwo dostało tak niewielką część z miliona złotych przeznaczonego na BO w porównaniu z innymi sołectwami i dzielnicą. Pan Burmistrz wyjaśnił, że wysokość budżetu zależy od ilości mieszkańców i Rada Miasta na wniosek Radnego Remigiusza Kusia podniosła kwotę bazową do 12000 tys. Jest to korzystne dla Śmiłowic z powodu małej ilości mieszkańców. Przewodniczący Rady Miasta Michał Rupik wspomniał też, że sprawa budżetu była dyskutowana oddzielnie i każdy zainteresowany tym tematem miał możliwość wypowiedzenia się co do tegorocznego budżetu. Teraz jest już nieco na późno. Należy lepiej przygotować się do dzielenia pieniędzy Budżetu Obywatelskiego na rok przyszły. Budżet został podzielony sprawiedliwie według życzenia mieszkańców. Jako instytucja nowa jest on jeszcze w sferze poznawania przez urzędników i mieszkańców, co oczywiście prowadzi do tego, że w następnych latach nauczymy się wszyscy jeszcze wydajniej z niego korzystać. Burmistrz dodał, że sołectwa są uprzywilejowane, bo w każdym z nich powstanie coś nowego z Budżetu Obywatelskiego.

Pani Sosna zapytała czy przewiduje się wzrost cen wody i kanalizacji oraz czy wzrośnie cena wywozu śmieci. Burmistrz odpowiedział, że cena wywozu śmieci jest uzależniona od kwoty, jaką wynegocjują urzędnicy na przetargu, ponieważ miasto nie ma własnego ZUK i musi przeprowadzać przetargi. Pojawił się pomysł współdziałania Mikołowa z Tychami w tej sprawie i jest możliwość, że cena wywozu odpadów w przyszłości spadnie. Burmistrz poinformował też, że jeżeli mieszkańcy jakiejś gminy w okolicy płacą mniej to wyłącznie, dlatego, że tamtejszy Urząd dopłaca różnicę. Proponuje się też oddzielne gromadzenie popiołu z pieców, co też docelowo obniża cenę wywozu.

Pan Radny Remigiusz Kuś podziękował Burmistrzowi oraz Sołtysowi za dobrą współpracę z obydwoma organami. Burmistrz odpowiedział, że radny Kuś należy do najbardziej zaangażowanych radnych w mieście i on sam chce tak pracować dla dobra mieszkańców, żeby czuli oni, że Władze Miasta stoją po tej samej, co oni.

Sołtys zapytał jeszcze o postęp prac na DK44 w rejonie ul. Łącznej związanych z budową nowego węzła komunikacyjnego umożliwiającego dojazd do ulicy Reta Śmiłowicka, gdzie buduje się potężne osiedle. Burmistrz odpowiedział, że na razie ma związane ręce, a sprawę prowadzą prawnicy. Nadal trwają uzgodnienia z inwestorem, ponieważ miasto na własny koszt nie wybuduje tego węzła komunikacyjnego, a inwestor próbuje również od tego odstąpić.

Sołtys zadał pytanie odnośnie wydania koncesji na wydobycie węgla z pokładu Śmiłowice. Czy koncesja jest aktualna, czy ją wycofano po tym jak Rady Sołeckie i Dzielnicy Kamionka nie wyrazili zgody na eksploatację pokładu Śmiłowice. Burmistrz uświadomił zebranym, że sprawa wydobycia węgla pod Śmiłowicami ma wiele aspektów i nie do końca zależy od decyzji mieszkańców.

Pan Sołtys zwrócił się na piśmie do ZIMu z pytaniem, dlaczego nasza woda często jest zanieczyszczona i które ulice mają dostawę wody z ujęcia Rusinów. ZIM odpowiedział również na piśmie, że jakość wody spełnia obowiązujące normy i ZIM nie ma sobie nic do zarzucenia. Prawie całe nasze sołectwo czerpie wodę z ujęcia "Rusinów".

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

1 lutego 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Śmiłowicach w 2015 roku

Zgodnie z potrzebami oraz ze statutem Sołectwa Śmiłowice w okresie sprawozdawczym odbyło się osiem zebrań Rady Sołeckiej poszerzone o udział mieszkańców zainteresowanych problematyką sołectwa oraz gminy Mikołów. W 2015 roku Rada Sołecka pracowała w następującym składzie:

 1. Alina Kalisz Dunia - sekretarz
 2. Krystyna Kołodziejczyk
 3. Krzysztof Gracyalny
 4. Mieczysław Pełka
 5. Bogdan Kolarczyk
 6. Mirosław Orzechowski
 7. Stefan Gierlotka
 8. Mariusz Babiec
 9. Roman Kołodziej
 10. Józef Świerczyna-przewodniczący rady

W minionym 2015 roku na terenie sołectwa zajmowano się następującymi ważnymi sprawami:

 1. Wykonano gruntowny remont ulicy Jesionowej łącznie z parkingiem przy kościele oraz wykonaniem miejsc postojowych przy cmentarzu.
 2. Poprawiając bezpieczeństwo naszym dzieciom wracającym ze szkoły z Paniów oraz mieszkańcom zabudowano barierki bezpieczeństwa oddzielające chodnik od ruchliwej ulicy Gliwickiej na odcinku od przystanku do ulicy Jana Kawalca.
 3. Na ulicy Jana Elsnera w rejonie przepompowni ścieków wykonano odwodnienie usuwające zalewisko wody z tej drogi.
 4. Na ulicy Jana Kawalca górny odcinek usunięto stare topole, które zagrażały bezpieczeństwu użytkownikom drogi oraz właścicielom przylegających posesji.
 5. Naprawiono uszkodzenia w ogrodzeniu po nawałnicy oraz wykonano konserwację całego płotu terenu rekreacyjno-sportowego.
 6. Wykonano konserwację dachu rynien oraz drzwi wejściowych w budynku gospodarczym na terenie rekreacyjno sportowym.
 7. Zabudowano oznaczniki mijanek na ulicy Jana Elsnera.
 8. Na skrzyżowaniach dróg gminnych w miejscach niebezpiecznych zabudowano lustra.
 9. Uzupełniono oznaczenia ulic oraz numerację do nowych terenów budowlanych.
 10. Dla poprawy estetyki nasadzono okazałe tuje wokół nowego parkingu przy cmentarzu.
 11. Wykonano kosmetykę drzew w alei od ulicy Gliwickiej do ODR-u.
 12. Wykonano melioracje rowów oraz wybić polnych zgodnie z planem pracy Rady Sołeckiej Na 2015 rok.
 13. Po staraniach Rady Soleckiej i przychylności kierownika Spółki Wodnej Gminy Mikołów Krzysztofa Rogalskiego oraz zarządu dodatkowo otrzymaliśmy 7.000 tys. zł, za które wyremontowaliśmy odcinki rowu Żabica po obu stronach przepustu ulicy Jesionowej w rejonie cmentarza.
 14. Wykonano gruntowna konserwacje placu zabaw łącznie z wymiana uszkodzonych elementów urządzeń.
 15. Społecznie i nieodpłatnie wykonywano koszenie trawy, usuwano drobne usterki oraz codziennie sprzątano teren sportowo rekreacyjny po biesiadnikach spożywających wieczorami i nocą wyskokowe trunki i nie lubiących porządku w sołectwie.
 16. W każdy czwartek tygodnia od godz. 1700 do 1800 Sołtys lub w zastępstwie członek Rady Sołeckiej przyjmuje mieszkańców w biurze rady. Większość spraw mieszkańcy załatwiają telefonicznie lub umawiają się na dogodny termin. Środki finansowe na 2015 rok otrzymane z gminy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami w planie pracy, a dokumentacja została przedstawiona do wglądu członkom Rady Sołeckiej.

Ze skromnych środków finansowych, które sołectwo otrzymuje z budżetu miasta staramy się realizować założenia do planu pracy ustalone przez członków Rady Sołeckiej takie jak:

 1. Zajęcia sportowe przez okres ferii zimowych i okres wakacji letnich.
 2. Dzień sportu dla mieszkańców sołectwa.
 3. Piesze wycieczki i pielgrzymkę mieszkańców do Bujakowa.
 4. Dzień dziecka.
 5. Dofinansowanie festynu strażacko- sołeckiego dla mieszkańców z okazji świętego Floriana.
 6. Dozynki sołeckie.
 7. Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy Radzie Sołeckiej.
 8. Spotkanie dzieci z Św. Mikołajem
 9. Świąteczne spotkanie osób samotnych oraz seniorów sołectwa.
 10. Na działalność świetlicy sołeckiej.

W celu zachęcenia mieszkańców do poprawy estetyki sołectwa komisja przy Radzie Sołeckiej opracowała regulamin w celu wyróżnienia pięknie zadbanych posesji lub gospodarstw rolnych. Posesje, które zostaną wyróżnione przez komisję przy Radzie Sołeckiej podczas dożynek zostają nagrodzone dyplomem uznania oraz upominkiem wręczonym przez władze gminy i sołectwa. W celu krzewienia kultury fizyczno-sportowej na terenie rekreacyjno-sportowym oraz w świetlicy sołeckiej organizujemy rozgrywki sportowe, w których biorą udział nasi mieszkańcy, a w sierpniu i wrześniu organizujemy turniej piłki nożnej oraz tradycyjny Dzień Sportu dla wszystkich pokoleń z poczęstunkiem i nagrodami. Jesienią, jak co roku organizujemy wspólnie z Radą Parafialną i KGW pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. W grudniu organizujemy spotkanie jasełkowe dla osób samotnych i seniorów sołectwa. W ciągu roku jubilatom naszego sołectwa wręczamy kwiaty, słodycze i składamy życzenia w imieniu własnym i naszych mieszkańców. Utrzymujemy bardzo dobrą współpracę z zawodnikami oraz zarządem klubu sportowego Strażak, który ma siedzibę i boisko sportowe w naszym sołectwie. Mamy również bardzo aktywnie działające KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH prowadzone przez Panią Celinę Bubała, mamy również prężnie działającą Ochotniczą Straż Pożarną, którą kieruje doświadczony społecznik Dariusz Gaschi, której członkowie nie tylko prowadzą działania ratowniczo - gaśnicze, ale również aktywnie włączają się w życie społeczno - kultularno - oświatowe sołectwa. Poza tym mamy Filię Biblioteki Publicznej z kawiarenką internetowa dla mieszkańców łącznie z przekazem wiadomości dla osób niewtajemniczonych w Internet, świetlicę dla dzieci oczekujących na wyjazd do szkoły w Paniowach, świetlicę sołecka ciesząca się wielką frekwencją, czynną od poniedziałku do soboty, kierowaną przez doświadczonego pedagoga pana Mariusza Dawida, stronę internetową z życia sołectwa, którą prowadzi pan Grzegorz Bubała, oraz kronikę z ciekawszych wydarzeń w sołectwie prowadzona przez radnego Rady Sołeckiej pana Mirosława Orzechowskiego.

Kończąc dziękuje serdecznie kierownictwu oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych, Zakładowi Gospodarki Lokalowej za wszelkie prace oraz pomoc w utrzymywaniu czystości na terenie sołectwa. Szczególnie dziękuje pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straż Miejskiej i Policji za wsparcie moich działań w staraniu się o pomoc w opiece nad ciężko chorą opuszczoną przez rodzinę 92 letnią śp. Paną Dudek. Dziękuję naszemu księdzu Proboszczowi oraz pani Dyrektor szkoły w Paniowach, za życzliwą współpracę. Radnemu Rady Miasta Mikołowa z okręgu wyborczego naszego sołectwa, Remigiuszowi Kusiowi, a zarazem byłemu radnemu Rady Sołeckiej w Śmiłowicach przez dwie kadencje, czyli osiem lat, za życzliwa współpracę oraz niejednokrotnie pomoc finansową w realizacji naszego planu pracy, wszystkim radnym naszej Rady Sołeckiej za życzliwą i wzorową współpracę oraz za spontaniczna zbiórkę środków finansowych na pomoc w odbudowie domu po tragicznym zdarzeniu u Państwa Szczyrba w Borowej Wsi. Dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom za dobre rady a czasami za pouczenia i uwagi, uważam, że tylko wspólnie podjętymi decyzjami i wspólną pracą możemy realizować nasze plany w rozwijającym się pięknie Sołectwie Śmiłowice.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

27 stycznia 2016

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

160119zrs_01 (182 kB) 160119zrs_02 (157 kB) 160119zrs_03 (68 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

25 stycznia 2016

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego

21 stycznia o godzinie 17:00 w sali bankietowej budynku OSP odbyło się spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Poprowadziły je pracownice Urzędu Miasta. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Śmiłowic z projektami zgłaszanymi do Budżetu Obywatelskiego oraz zasadami głosowania na wybrane projekty. Budżet podzielony jest na część ogólnomiejską i części lokalne.

Na spotkaniu swoje projekty zaprezentowali wnioskodawcy dwóch projektów lokalnych dla Sołectwa Śmiłowice oraz wnioskodawcy niektórych projektów ogólnomiejskich. Projekty lokalne dla naszego sołectwa to: Damski Śląski Strój Ludowy (L8/1/2015) zgłoszony przez panią Celinę Bubała oraz Plac Zabaw wraz z Siłownią Zewnętrzną (L8/2/2015) zgłoszony przez panią Irenę Pełka. Pierwszy projekt zakłada zakupienie 4 damskich strojów ludowych na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. Stroje te byłyby wykorzystywane na imprezach wiejskich (dożynki, festyn strażacki) oraz miejskich (Festiwal Moczki i Makówek). Drugi projekt ma na celu wybudowanie przy górnym odcinku ulicy Kawalca placu zabaw dla dzieci oraz siłowni „pod chmurką”. Będzie to dobre miejsce do spędzania czasu dla dzieci i rodziców. Lokalizacja przy szlaku rowerowym sprawi, że będzie to też przyjemny przystanek dla miłośników przejażdżek rowerowych.

Razem oba te projekty wyczerpują Budżet Lokalny dla Śmiłowic i nie stanowią dla siebie rywalizacji.

Ich szczegółowe opisy znaleźć można na naszej stronie internetowej w ogłoszeniach. Ważne jest, że każdy projekt musi uzyskać poparcie mieszkańców w czasie głosowania w dniach 6-8 lutego. Jeżeli dany projekt nie uzyska głosów nie zostanie zrealizowany. Jak wspomniałam wyżej, nasze projekty lokalne nie kolidują ze sobą. Jeśli oba zyskają Państwa głosy, to oba zostaną zrealizowane. Warto pomówić ze znajomymi i sąsiadami, kto na co zamierza głosować. Każdy może oddać tylko jeden głos na projekt lokalny i jeden na projekt ogólnomiejski. Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie http://obywatelski.mikolow.eu/projekty

Z projektów ogólnomiejskich ciekawie wyróżnia się: Zakup sprzętu wodnego dla 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej działającej przy ZHP Hufcu Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich w celu prowadzenia szkoleń oraz działań rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Mikołowa (M/17/2015) zgłoszony przez pana Macieja Lipińskiego. Projekt zakłada zakup 5 łódek typu kanadyjka wraz z wyposażeniem. 27 Harcerska Drużyna Wodna działa już od dziesięcioleci promując wśród dzieci i młodzieży wiedzę o tym, jak bezpiecznie zachowywać się w wodzie i jak mile spędzać na niej czas. Pływają po bliskich i dalekich akwenach od wiosny do jesieni. Czasem przez jeden dzień, a czasem przez dwa tygodnie. Do Wodniaków należą zarówno nastolatki jak i dzieci z podstawówki. Gdy schodzą na brzeg wieczorem na biwak lub gdy jakiegoś odcinka nie da się przepłynąć każda załoga niesie swoją łódkę. Niestety ich obecny sprzęt lata świetności ma już dawno za sobą i wymaga częstych napraw. Ponadto obecnie używane łódki ważą ok. 80 kg. Nowe łódki, których zakupu dotyczy projekt ważą ok. 35 kg.

Z zaprezentowanych projektów ogólnomiejskich niektóre dotyczą niestety tylko niewielkich obszarów miasta i sprawiają wrażenie, że bardziej pasują na projekty lokalne danego obszaru niż ogólnomiejskie. Inne znów, nawet jeżeli dotyczą obszaru całej gminy, to pomijają zupełnie Śmiłowice, jak np. projekt słupów ogłoszeniowych.

Serdecznie zapraszam do oddania swoich głosów na wybrane przez Państwa projekty.
(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Anna Bubała

20 stycznia 2016

Wieczór kolędowy i zabawa w KGW

Przewodnicząca KGW Celina Bubała

17 stycznia 2016

Budżet obywatelski

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Poniżej link do strony projektów ze Śmiłowic:

http://obywatelski.mikolow.eu/projekty/dzielnica/8/okreg_8.html

budzetobywatelski (47 kB)

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 06.02.2016 i trwa 3 dni (do 08.02.2016).

 • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, który ukończył 16 lat,
 • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt lokalny i 1 na projekt ogólnomiejski,
 • projekty lokalne należy wybierać dla okręgu, którego jest się mieszkańcem (pobyt stały lub tymczasowy),
 • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz.
gmb

11 stycznia 2016

Festiwal Moczki i Makówki

W tym roku, tak jak w poprzednich latach w mikołowskim Białym Domku odbył się "Festiwal Moczki i Makówek" organizowany przez pana Adama Lewandowskiego, a poparty przez Biuro Poselskie pani Izabeli Kloc - Posłanki na sejm RP. Nasze Koło nie mogło opuścić okazji by zaprezentowania się w mieście.

Pragnę przypomnieć, że w ubiegłym roku nasze Koło zajęło drugie miejsce w kategorii "Makówki". W tym roku już nam tak dobrze nie poszło ale trzeba przyznać, że konkurencja była duża.
Tak na marginesie to współczuję jurorom, którzy musieli to wszystko kosztować i oceniać.

Wracając do tematu, każdy z uczestników, który przyniósł jakieś makówki czy moczkę dostał osobiście z rąk pani poseł Izabeli Kloc dyplom za aktywne uczestnictwo. Cieszy, że zostaliśmy docenieni. Choć nasze sołectwo może i należy do najmniejszych w mieście ale trzeba przyznać, że nasze Koło jest bardzo aktywne, niektóre panie zaś są bardzo chętne do współpracy. Serdecznie im za to dziękuję.


(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Przewodnicząca KGW Celina Bubała

10 stycznia 2016

1 % podatku

Zarząd OSP Śmiłowice zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa o przekazanie 1% rocznego podatku na zakup sprzęt dla Naszej Jednostki OSP.

1procent1 (169 kB) 1procent2 (185 kB) 1procent3 (56 kB)
Ze strażackim Pozdrowieniem
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


10 stycznia 2016

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
powiatu mikołowskiego

og_80 (216 kB) og_81 (51 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

4 stycznia 2016

Odpowiedź Tauronu w sprawie modernizacji sieci elektrycznej przy ul. Elsnera

siec_elsnera3 (128 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

ARCHIWUM

Aktualności 2015

Aktualności 2014

Aktualności 2013Jesteś

gościem na tej stronie
od 2 lutego 2013 r.


Reklama Reklama Reklama
Administrator strony

Copyright © 2013 gmb. All Rights Reserved.