roku.

  
Śmiłowice herb

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

24 grudnia 2016

Życzenia Świąteczne

2017_osp (132 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
Strażacy OSP Śmiłowice


25 listopada 2016

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie

161119_zop_01 (198 kB) Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Dariusz Gaschi


9 listopada 2016

Święto Niepodległości

11lis16 (43 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Dariusz Gaschi


4 października 2016

Zabawa Sylwestrowa

og_105 (51 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice Józef Świerczyna

10 września 2016

Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze

10 września 2016 r. na boisku Ludowego Klubu Sportowego "45" w Bujakowie zostały przeprowadzone XXXVII Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody otworzył Prezes ZOM ZOSP RP w Mikołowie dh Dariusz Gaschi. Przywitał zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Michała Rupika, Radnych Rady Miejskiej w Mikołowie: Agnieszkę Fiola, dh Krzysztofa Jakubca, Sołtysów: dh Antoniego Puchera, dh Józefa Świerczynę, Komisję sędziowską wystawioną przez KP PSP w Mikołowie, której przewodniczył mł. bryg. Arkadiusz Kosma. Przybyłym drużynom życzył sportowej rywalizacji i bezpieczeństwa, a wszystkim obecnym sympatykom mile spędzonego czasu i oczywiście gromkiego dopingowania Swoim drużynom. W zawodach wystartowało 16 drużyn w następujących grupach: Grupa ”A” – męskie drużyny pożarnicze; Grupa ”C” – kobiece drużyny; Grupa MDP – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz „ISKIERKI” z OSP Śmiłowice. Wszystkie drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz musztra. Na zwody przybyła zaproszona drużyna z SDH Klimkovice, która zaprezentowała pokaz ćwiczeń ratowniczych różnych zagrożeń, przeprowadzony przez dzieci, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Strona naszych kolegów z Klimkowic:
http://lvicatkaklimkovice.blogspot.cz/2016/09/ukazka-na-zavodech-v-polsku.html

Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze
Klasyfikacja miejsc zgodnie z Protokołem Komisji Sędziowskiej
160910_prot01 (114 kB) 160910_prot02 (70 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP Śmiłowice
Dariusz Gaschi


7 sierpnia 2016

Podziękowania dla śmiłowickich strażaków

sdm_podziekowanie (122 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Dariusz Gaschi


7 sierpnia 2016

Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Po raz XXI Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie zorganizował obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Mikołowskich Jednostek OSP. Od 25 czerwca do 7 lipca 2016r 40 druhów MDP szkoliło się na terenie ośrodka MITUR w Wiśle Malince. Druhny i druhowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, praktycznych ze sprzętem pożarniczym, musztry oraz szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z OSP Śmiłowice w obozie wzięli udział następujące druhny i druhowie: Oliwia Pająk, Wiktoria Kłysz, Martyna Lipińska, Paweł Tomala, Wojciech Dawid, Dawid Uciecha, Damian Czekała.

Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Pozdrawiam
Prezes OSP Śmiłowice Dariusz Gaschi


12 lipca 2016

XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie

W dniu 18 czerwca 2016 odbył się XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie w sali OSP Śmiłowice.

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych Jednostek OSP z Gminy Mikołów oraz zaproszeni goście w osobach: Stanisław Piechula Burmistrz Miasta Mikołowa, st. bryg. mgr inż. Dariusz Witkowicz Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie, Tomasz Wierzbica Kierownik Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w UM Mikołów, Stefan Piesiur Prezes Honorowy ZOM ZOSP RP w Mikołowie oraz Helmut Trzcionka Członek Honorowy ZOM ZOSP RP w Mikołowie.

Na Zjeździe w skład Zarządu Oddziału Miejskiego powołano przedstawicieli organizacji, instytucji współpracujących ze Związkiem, którzy z racji rodzaju obowiązków służbowych oraz zainteresowań chcą wspierać Związek w realizacji jego celów. Pan Burmistrz Stanisław Piechula z UM Mikołów rekomendował Pana Tomasza Wierzbicę, a z KP PSP w Mikołowie został wybrany st. bryg. Dariusz Witkowicz.

ZOM ZOSP RP w Mikołowie został wybrany w następującym składzie.
 1. Prezes – Dariusz Gaschi
 2. Wiceprezes – Krzysztof Jakubiec
 3. Wiceprezes – Artur Mura
 4. Komendant gminny – Sergiusz Sidełko
 5. Sekretarz – Monika Rozek
 6. Skarbnik – Wojciech Nalepa
 7. Członek prezydium – Jan Gaura
 8. Członek zarządu – Helena Witta
 9. Członek zarządu – Józef Świerczyna
 10. Członek zarządu – Krzysztof Bojdoł
 11. Członek zarządu – Kamil Bortel
 12. Członek zarządu – Krzysztof Bromboszcz
 13. Członek zarządu – Artur Buras
 14. Członek zarządu – Henryk Kamiński
 15. Członek zarządu – Adam Kopacz
 16. Członek zarządu – Alicja Kołodziej
 17. Członek zarządu – Sebastian Machulec
 18. Członek zarządu – Mariusz Paździor
 19. Członek zarządu – Tomasz Wierzbica UM Mikołów
 20. Członek zarządu – Dariusz Witkowicz KP PSP w Mikołowie
Wybrano na zjeździe Komisję Rewizyjną ZOM ZOSP RP w Mikołowie :
 1. Przewodniczący – Katarzyna Galej-Ciwiś
 2. Wiceprzewodniczący – Antoni Pucher
 3. Sekretarz – Piotr Szałowski
 4. Członek – Damian Zając
Dokonano wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:
 1. Artur Buras
 2. Artur Mura
 3. Krzysztof Bromboszcz
 4. Helena Witta
 5. Dariusz Gaschi
Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Zwizku OSP RP w Liczbie 6 osób spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w osobach:
 1. Józef Świerczyna
 2. Artur Mura
 3. Krzysztof Bromboszcz
 4. Antoni Pucher
 5. Artur Buras
 6. Kamil Bortel
W wolnych głosach i wnioskach:

Dh Krzysztof Jakubiec złożył wniosek o nadanie pośmiertnie tytułu honorowego członka ZOM ZOSP RP w Mikołowie dh Józefowi Dudłakowi, przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie i wniosek został przyjęty jednogłośnie. Dh Dariusz Gaschi złożył wniosek o nadanie honorowego członka ZOM ZOSP RP Mikołowie dh Henrykowi Kaliszowi uzasadniając, że niezbędne jest słowo doradcze wieloletnich działaczy ruchu strażackie, którzy pełnili różnego rodzaju funkcje. Przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty z jednym głosem wstrzymującym się.

XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie XI ZJAZD Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Dariusz Gaschi


28 maja 2016

Strażacy mieszkańcom

Jak co roku z okazji Miesiąca Przeciwpożarowego w dniu 28 maja strażacy wraz z Radą Sołecka zorganizowali wielki Festyn Strażacki. Pogoda w tym dniu była wspaniała, co wpływało na dobre humory biesiadników. Przy pięknych rytmach orkiestry mieszkańcy bawili się prawie do północy. Strażacy jak zawsze ugotowali wspaniała grochówkę w kuchni polowej, którą nasze druhny częstowały wszystkich chętnych - nie zabrakło nikomu. Organizowanie takich imprez przez stowarzyszenia działające na terenie sołectwa bardzo jednoczą mieszkańców nie tylko naszego sołectwa, ale również przyjezdnych z innych części naszej gminy a nawet z poza granic naszego kraju.

Nie zapomniano również o naszych najmłodszych. pani Wiesława opiekunka naszej Sołeckiej Świetlicy oraz orkiestra przygotowali dla nich specjalny program zabawy, a prezes OSP zapewnił im zamki dmuchane, skocznie i inne atrakcje. Dziękujemy naszemu redaktorowi strony internetowej Grzegorzowi Bubała za utrwalenie ciekawych momentów imprezy i zamieszczenie ich na stronie OSP.

DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNYM FESTYNIE STRAŻACKIM
(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Józef Świerczyna


2 czerwca 2016

Zmarł wieloletni Komendant Miejski i Powiatowy ZOSP RP
w Mikołowie - dh JÓZEF DUDŁAK

j_dudlak (41 kB)

Niecały miesiąc temu mikołowscy strażacy świętowali swoje coroczne święto. A dziś przekazujemy Państwu smutną wiadomość, która dotarła do nas koło południa. Z wielkim żalem informujemy, że dzisiejszego ranka zmarł wieloletni Komendant Miejski i Powiatowy ZOSP RP w Mikołowie - dh JÓZEF DUDŁAK. Wspaniały człowiek, strażak, społecznik. Wiele lat swojego życia poświęcił pracując na rzecz mikołowskich ochotniczych straży pożarnych. Młodzież strażacka zapamięta go z współorganizowanych przez dh Józefa Obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (zorganizował ich kilkadziesiąt) również międzynarodowych. Pracował przy Strażackich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zawsze służył profesjonalną wiedzą z zakresu pożarnictwa i nie tylko. Wspaniały człowiek, a przede wszystkim STRAŻAK ! Nikt nie zapełni pustki, która po nim została. Dh Józefie, Józku Mikołów nigdy nie zapomni Ciebie, ani tego co dla nas i dla Mikołowa zrobiłeś. Składamy całej rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Odpoczywaj w pokoju wiecznym ...

Uroczystości pogrzebowe:
Msza św. żałobna odbędzie się w Mikołowskiej Bazylice
w sobotę 04.06.2016 r. o godz 1000.
Wyprowadzenie z kaplicy 945
Zarząd OSP Śmiłowice

15 maja 2016

List gratulacyjny Pani Poseł Izabeli Kloc
skierowany do strażaków

list01 (75 kB)
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


15 maja 2016

Festyn strażacki

16festyn (104 kB)
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


3 maja 2016

Msza św. w intencji strażaków

3 maja na mszy o godz. 1430 strażacy ja co roku podziękowali swojemu patronowi św. Florianowi za opiekę.

Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków Msza w intencji strażaków
gmb

20 kwietnia 2016

Obchody Dnia Strażaka

2016ds1 (37 kB) 2016ds2 (37 kB)
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


26 marca 2016

Życzenia Wielkanocne

2016wielkanoc (84 kB)
Zarząd OSP Śmiłowice

16 marca 2016

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla Miejskiego

Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zostały zorganizowane 16 marca w Śmiłowicach. W Turnieju rywalizowało pięć szkół podstawowych, cztery gimnazja i trzy szkoły ponadgimnazjalne.

160316_prot_1 (134 kB) 160316_prot_2 (152 kB) OTWP szczebla Miejskiego OTWP szczebla Miejskiego OTWP szczebla Miejskiego OTWP szczebla Miejskiego OTWP szczebla Miejskiego OTWP szczebla Miejskiego
dh Dariusz Gaschi

27 lutego 2016

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze strażaków w OSP Śmiłowice

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach po pięcioletniej pracy przyszedł czas na podsumowanie dorobku ustępującego Zarządu oraz wybór nowych władz do OSP na następną kadencję. W dniu 27 lutego 2016 r. godzinie 1700 w sali bankietowej w budynku OSP odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków OSP przy udziale zaproszonych gości. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za minione pięć lat przez naczelnika OSP Henryka Kamińskiego oraz przyjęciu go przez członków, prowadzący zebranie dh Dariusz Gaschi podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i za dobre wyniki pracy, które poprawiły gotowość bojową naszej jednostki. Następnie został dokonany wybór członków nowego zarządu OSP oraz delegatów na zjazd Zarządu Oddziału Zarządu Miejskiego w Mikołowie.

Skład Zarządu OSP Śmiłowice na pięcioletnią kadencję:
 • Prezes - Dariusz Gaschi
 • Naczelnik Wiceprezes - Henryk Kamiński
 • Wiceprezes - Józef Świerczyna
 • Zastępca Naczelnika – Piotr Szałowski
 • Sekretarz - Cyprian Szałowski
 • Skarbnik – Krystyna Michalska
 • Członek - Tomasz Kamiński
 • Członek - Karol Kamiński
 • Członek - Szymon Majowski
Komisja Rewizyjna OSP
 • Przewodniczący - Piotr Tabacki
 • Zastępca - Gabriel Kołodziej
 • Sekretarz - Michał Lipiński
 • Członek - Franciszek Uciecha
Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Miejskiego w Mikołowie:
 • dh. Dariusz Gaschi
 • dh. Henryk Kamiński
 • dh. Józef Świerczyna
 • dh. Henryk Kalisz
 • dh. Gabriel Kołodziej
 • dh. Piotr Szałowski
Członkowie Zarządu Oddziału Miejskiego w Mikołowie:
 • dh. Dariusz Gaschi
 • dh. Henryk Kamiński
 • dh. Józef Świerczyna

(Fotoreportaż jest dostępny w zakładce "Zdjęcia")
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Józef Świerczyna


5 lutego 2016

OSP - walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

og_02 (60 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


10 stycznia 2016

1 % podatku

Zarząd OSP Śmiłowice zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa o przekazanie 1% rocznego podatku na zakup sprzęt dla Naszej Jednostki OSP.

1procent1 (169 kB) 1procent2 (185 kB) 1procent3 (56 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes OSP Śmiłowice
dh Dariusz Gaschi


10 stycznia 2016

Plan pracy ZOP i ZOM na I półrocze 2016

2016zop (91 kB) 2016zom1 (93 kB) 2016zom2 (73 kB)
Ze strażackim pozdrowieniem
dh Józef Świerczyna


ARCHIWUM

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 2015

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 2014

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 2013Jesteś

gościem na tej stronie
od 2 lutego 2013 r.


Reklama Reklama Reklama
Administrator strony

Copyright © 2013 gmb. All Rights Reserved.